Máy lọc nước không tủ để gầm

Máy lọc nước Karofi KAQ-U03 GIẢM 1.690.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U03

5.200.000 
GIẢM 2.200.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

4.800.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U10 GIẢM 1.150.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U10

6.040.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 GIẢM 2.300.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U95

5.280.000 
Máy lọc nước Karofi KT- ERO80 GIẢM 2.110.000 

Máy lọc nước Karofi KT-ERO80

4.200.000 
Máy lọc nước Karofi KT-K8I-1 GIẢM 2.380.000 

Máy lọc nước Karofi KT-K8I-1

4.420.000 
Máy lọc nước Karofi S-S038 GIẢM 1.630.000 

Máy lọc nước Karofi S-S038

4.400.000 
Chat Zalo