Máy lọc nước tủ đứng

Máy lọc nước ion kiềm KAE-S65 GIẢM 3.990.000 

Máy lọc nước ion kiềm Karofi KAE-S65

16.000.000 
Máy lọc nước Karofi E9RO GIẢM 1.020.000 

Máy lọc nước Karofi E9RO

6.900.000 
Máy lọc nước Karofi ERO102 GIẢM 1.370.000 

Máy lọc nước Karofi ERO102

6.900.000 
Máy lọc nước Karofi ERO110 GIẢM 1.270.000 

Máy lọc nước Karofi ERO110

6.650.000 
Máy lọc nước Karofi ERO80 GIẢM 2.120.000 

Máy lọc nước Karofi ERO80

5.000.000 
Hình ảnh máy lọc nước Karofi ERO100 GIẢM 1.230.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-ERO100

6.460.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-O06 GIẢM 1.590.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-O06

6.400.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 GIẢM 2.640.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-O07

5.600.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-P95 GIẢM 2.690.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-P95

7.300.000 
Máy lọc nước Karofi KSI90 Plus GIẢM 2.150.000 

Máy lọc nước Karofi KSI90 Plus

6.700.000 
Máy lọc nước Karofi N-E239 GIẢM 1.200.000 

Máy lọc nước Karofi N-E239

5.250.000 
Máy lọc nước Karofi Optimus Pro O-i439 GIẢM 1.890.000 

Máy lọc nước Karofi Optimus Pro O-i439

7.500.000 
Chat Zalo