Máy lọc không khí và Quạt

Máy lọc không khí Karofi KAP-317 GIẢM 2.168.000 

Máy lọc không khí Karofi KAP-317

8.672.000 
Máy lọc không khí Karofi KAP-E114 GIẢM 678.000 

Máy lọc không khí Karofi KAP-E114

2.712.000 
Máy lọc không khí Karofi KAP-M217 GIẢM 1.302.000 

Máy lọc không khí Karofi KAP-M217

5.208.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C113 GIẢM 312.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C113

1.248.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C115 GIẢM 398.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C115

1.592.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C123 GIẢM 282.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C123

1.128.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C133 GIẢM 330.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C133

1.320.000 
KAROFI KAC-020HR GIẢM 2.230.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-020HR

3.500.000 
Quạt điều hòa Karofi KAC-120R GIẢM 1.022.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-120R

4.088.000 
quạt điều hòa KAC-18R GIẢM 902.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-18R

3.608.000 
Quạt điều hòa Karofi KAC-E132 GIẢM 1.000.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-E132

3.760.000 
quạt điều hòa Karofi KAC-E41 GIẢM 688.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-E41

2.752.000 
Quạt điều hoà Karofi KAC-H132R GIẢM 1.300.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-H132R

3.800.000 
quạt điều hòa KAC-H41R GIẢM 920.000 

Quạt điều hòa Karofi KAC-H41R

3.520.000 
Chat Zalo