Linh kiện và lõi lọc

Lõi karofi smax 6.2 GIẢM 1.180.000 

Bộ Lõi chức năng Smax Hiệu Suất Cao HP 6.2

1.770.000 
Đèn UV Karofi GIẢM 60.000 

Đèn UV Karofi 

850.000 
Lõi tourmaline karofi GIẢM 168.000 

Lõi Karofi Tourmaline

252.000 
Lõi Lọc Karofi số 2 GIẢM 40.000 

Lõi Lọc Karofi số 2 – Smax Duo

130.000 
lõi karofi cation GIẢM 60.000 

Lõi Lọc Karofi số 2 Cation

140.000 
Lõi lọc Karofi số 2 OCB-GAC GIẢM 80.000 

Lõi Lọc Karofi số 2 OCB-GAC

120.000 
Lõi Lọc Karofi số 3 - Smax Duo 3 Vi Lọc Đa Điểm GIẢM 35.000 

Lõi Lọc Karofi số 3 – Smax Duo 3 Vi Lọc Đa Điểm

85.000 
Lõi lọc Korihome Hydrogen Alkaline GIẢM 700.000 

Lõi Lọc Korihome Hydrogen Alkaline

500.000 
Lõi Korihome Hồng Ngoại Xa GIẢM 150.000 

Lõi Lọc Korihome Infrared (Hồng ngoại xa)

300.000 
Lõi lọc Korihome Mineral GIẢM 80.000 

Lõi Lọc Korihome Mineral (khoáng đá)

270.000 
Lõi Korihome Nano Silver GIẢM 150.000 

Lõi Lọc Korihome Nano Silver

300.000 
Lõi lọc Korihome Post Carbon GIẢM 90.000 

Lõi Lọc Korihome Post-Carbon

220.000 
Lõi lọc Korihome Pre-Carbon GIẢM 60.000 

Lõi Lọc Korihome Pre-Carbon (lõi số 2)

200.000 
Lõi lọc Korihome Sediment GIẢM 80.000 

Lõi Lọc Korihome Sediment (Lõi số 1, 3)

150.000 
Lõi số 5 Karofi - Lõi T33 GIẢM 150.000 

Lõi số 5 Karofi – Lõi T33

150.000 
Lõi số 6 Karofi - Lõi khoáng đá GIẢM 140.000 

Lõi số 6 Karofi – Lõi Khoáng Đá

160.000 
Lõi số 7 Karofi - Lõi Hồng Ngoại GIẢM 200.000 

Lõi số 7 Karofi – Lõi Hồng Ngoại

200.000 
Lõi số 8 Karofi - Lõi Nano Bạc GIẢM 150.000 

Lõi số 8 Karofi – Lõi Nano Bạc

250.000 
Lõi số 9 Karofi - Lõi ORP Alkaline GIẢM 100.000 

Lõi số 9 Karofi – Lõi ORP Alkaline

300.000 
GIẢM 390.000 

Màng Lọc Korihome RO-80GPD

700.000 
Màng RO Karofi 100GDP PURIFIM - USA GIẢM 350.000 

Màng RO Karofi 100GDP PURIFIM – USA

900.000 
Màng lọc RO GIẢM 250.000 

Màng RO Karofi 50 GDP – Mỹ

500.000 
Chat Zalo