Máy lọc nước khuyến mãi

Máy lọc nước Karofi S-S038 GIẢM 1.630.000 

Máy lọc nước Karofi S-S038

4.400.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-D50 GIẢM 3.060.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D50

7.400.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-D52 GIẢM 3.290.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D52

8.200.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-D66 GIẢM 4.490.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D66

8.500.000 
Hình ảnh máy lọc nước Karofi ERO100 GIẢM 1.230.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-ERO100

6.460.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 GIẢM 2.610.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-O07

6.000.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-P95 GIẢM 2.690.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-P95

7.300.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 GIẢM 2.300.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U95

5.280.000 
GIẢM 2.200.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

4.800.000