Máy lọc nước khuyến mãi

Máy lọc nước Karofi S-S038 GIẢM 2.120.000 

Máy lọc nước Karofi S-S038

3.800.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-D50 GIẢM 2.770.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D50

7.500.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-D52 GIẢM 3.290.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D52

8.200.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-D66 GIẢM 3.650.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D66

9.100.000 
Hình ảnh máy lọc nước Karofi ERO100 GIẢM 1.230.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-ERO100

6.460.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 GIẢM 2.640.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-O07

5.600.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-P95 GIẢM 2.690.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-P95

7.300.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 GIẢM 2.240.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U95

5.200.000 
GIẢM 1.870.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

5.000.000