DV Huỳnh Lập
Diễn Viên Trung Ruồi
Sáng lập viên gạo hữu cơ QTO
Diễn viên MC Quyền linh

Máy lọc nước nóng lạnh nguội

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-I55 GIẢM 4.590.000 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-I55

8.800.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-L56 GIẢM 5.190.000 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-L56

8.500.000 
Máy lọc nước Karofi KAD-N69 GIẢM 3.290.000 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N69

11.000.000 
máy lọc nước karofi KAD-N89 GIẢM 3.990.000 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N89

12.000.000 
Karofi KAD-D952 GIẢM 2.290.000 

Máy lọc nước Karofi KAD-D952

8.400.000 
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D88 GIẢM 2.980.000 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D88

12.000.000 
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D88 GIẢM 2.680.000 

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D68

11.000.000 
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi HC18RO GIẢM 3.900.000 

Máy lọc nước Karofi HC18RO

7.000.000 
Máy lọc nước Karofi O-D138 GIẢM 2.290.000 

Máy lọc nước Karofi O-D138

9.500.000 

Máy lọc nước tủ đứng

Máy lọc nước ion kiềm KAE-S65 GIẢM 3.990.000 

Máy lọc nước ion kiềm Karofi KAE-S65

16.000.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-O06 GIẢM 1.590.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-O06

6.400.000 
Máy lọc nước Karofi E9RO GIẢM 1.020.000 

Máy lọc nước Karofi E9RO

6.900.000 
Máy lọc nước Karofi KSI90 Plus GIẢM 2.150.000 

Máy lọc nước Karofi KSI90 Plus

6.700.000 
Máy lọc nước Karofi Optimus Pro O-i439 GIẢM 1.890.000 

Máy lọc nước Karofi Optimus Pro O-i439

7.500.000 
Máy lọc nước Karofi ERO102 GIẢM 1.370.000 

Máy lọc nước Karofi ERO102

6.900.000 
Máy lọc nước Karofi ERO110 GIẢM 1.270.000 

Máy lọc nước Karofi ERO110

6.650.000 
Máy lọc nước Karofi ERO80 GIẢM 2.120.000 

Máy lọc nước Karofi ERO80

5.000.000 
Máy lọc nước Karofi N-E239 GIẢM 1.200.000 

Máy lọc nước Karofi N-E239

5.250.000 
Hình ảnh máy lọc nước Karofi ERO100 GIẢM 1.230.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-ERO100

6.460.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 GIẢM 2.640.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-O07

5.600.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-P95 GIẢM 2.690.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-P95

7.300.000 

Máy lọc nước không tủ để gầm

Máy lọc nước Karofi KT-K8I-1 GIẢM 2.380.000 

Máy lọc nước Karofi KT-K8I-1

4.420.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U10 GIẢM 1.150.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U10

6.040.000 
Máy lọc nước Karofi KT- ERO80 GIẢM 2.110.000 

Máy lọc nước Karofi KT-ERO80

4.200.000 
Máy lọc nước Karofi S-S038 GIẢM 2.120.000 

Máy lọc nước Karofi S-S038

3.800.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U03 GIẢM 1.690.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U03

5.200.000 
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 GIẢM 2.240.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U95

5.200.000 
GIẢM 1.870.000 

Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

5.000.000 

Máy lọc nước bán công nghiệp

Máy lọc nước Karofi Bán Công Nghiệp 80L/H GIẢM 3.100.000 

Máy lọc nước Karofi Bán Công Nghiệp 80L/H

14.000.000 
Máy lọc nước Karofi KT-KB50 GIẢM 4.400.000 

Máy lọc nước Karofi KT-KB50

11.100.000 

Phụ kiện xịn giao tận nơi miễn phí

Phụ kiện chính hãng. Thương hiệu hàng đầu. Giá cả cạnh tranh.

Phụ kiện xịn giao tận nơi miễn phí

Phụ kiện chính hãng. Thương hiệu hàng đầu. Giá cả cạnh tranh.

Lõi Korihome Hồng Ngoại Xa GIẢM 150.000 

Lõi Lọc Korihome Infrared (Hồng ngoại xa)

300.000 
Lõi lọc Korihome Mineral GIẢM 80.000 

Lõi Lọc Korihome Mineral (khoáng đá)

270.000 
Lõi lọc Korihome Hydrogen Alkaline GIẢM 700.000 

Lõi Lọc Korihome Hydrogen Alkaline

500.000 
Lõi Korihome Nano Silver GIẢM 150.000 

Lõi Lọc Korihome Nano Silver

300.000 
Lõi lọc Korihome Post Carbon GIẢM 90.000 

Lõi Lọc Korihome Post-Carbon

220.000 
GIẢM 390.000 

Màng Lọc Korihome RO-80GPD

700.000 
Lõi lọc Korihome Pre-Carbon GIẢM 60.000 

Lõi Lọc Korihome Pre-Carbon (lõi số 2)

200.000 
Lõi lọc Korihome Sediment GIẢM 80.000 

Lõi Lọc Korihome Sediment (Lõi số 1, 3)

150.000 
Lõi lọc Karofi số 2 OCB-GAC GIẢM 80.000 

Lõi Lọc Karofi số 2 OCB-GAC

120.000 
lõi karofi cation GIẢM 60.000 

Lõi Lọc Karofi số 2 Cation

140.000 
Đèn UV Karofi GIẢM 60.000 

Đèn UV Karofi 

850.000 
Lõi tourmaline karofi GIẢM 168.000 

Lõi Karofi Tourmaline

252.000 
Màng lọc RO GIẢM 250.000 

Màng RO Karofi 50 GDP – Mỹ

500.000 
Lõi karofi smax 6.2 GIẢM 1.180.000 

Bộ Lõi chức năng Smax Hiệu Suất Cao HP 6.2

1.770.000 
Lõi số 9 Karofi - Lõi ORP Alkaline GIẢM 100.000 

Lõi số 9 Karofi – Lõi ORP Alkaline

300.000 
Lõi số 8 Karofi - Lõi Nano Bạc GIẢM 150.000 

Lõi số 8 Karofi – Lõi Nano Bạc

250.000 
Lõi số 7 Karofi - Lõi Hồng Ngoại GIẢM 200.000 

Lõi số 7 Karofi – Lõi Hồng Ngoại

200.000 
Lõi số 6 Karofi - Lõi khoáng đá GIẢM 140.000 

Lõi số 6 Karofi – Lõi Khoáng Đá

160.000 
Lõi số 5 Karofi - Lõi T33 GIẢM 150.000 

Lõi số 5 Karofi – Lõi T33

150.000 
Màng RO Karofi 100GDP PURIFIM - USA GIẢM 350.000 

Màng RO Karofi 100GDP PURIFIM – USA

900.000 
Lõi Lọc Karofi số 3 - Smax Duo 3 Vi Lọc Đa Điểm GIẢM 35.000 

Lõi Lọc Karofi số 3 – Smax Duo 3 Vi Lọc Đa Điểm

85.000 
Lõi Lọc Karofi số 2 GIẢM 40.000 

Lõi Lọc Karofi số 2 – Smax Duo

130.000 

Cây nóng lạnh

cây nóng lạnh karofi hc16 GIẢM 898.000 

Cây nước nóng lạnh Karofi HC16

3.592.000 
cây nóng lạnh Karofi HC15 GIẢM 880.000 

Cây nước nóng lạnh Karofi HC15

3.520.000 
Cây nóng lạnh Karofi HCV200 GIẢM 1.432.000 

Cây nước nóng lạnh Karofi HCV200

5.728.000 
Karofi HC19 GIẢM 1.250.000 

Cây nước nóng lạnh Karofi HC19

5.000.000 
Karofi HC18 GIẢM 1.460.000 

Cây nước nóng lạnh Karofi HC18

5.800.000 

Máy lọc nước Korifhome

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-918 GIẢM 3.770.000 

Máy lọc nước Korihome WPK-918

12.000.000 
Máy lọc và làm nóng lạnh nước Korihome WPK-906 GIẢM 3.650.000 

Máy lọc nước Korihome WPK-906

12.000.000 
Máy lọc và làm nóng lạnh nước Korihome WPK-938 GIẢM 4.790.000 

Máy lọc nước Korihome WPK-938

15.200.000 

Máy lọc không khí và Quạt

Máy lọc không khí Karofi KAP-317 GIẢM 2.168.000 

Máy lọc không khí Karofi KAP-317

8.672.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C123 GIẢM 282.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C123

1.128.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C133 GIẢM 330.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C133

1.320.000 
Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C113 GIẢM 312.000 

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C113

1.248.000